SQG | SNL Quality Guarantee. De zekerheid van procescontinuïteit

Kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit. Onvoorwaardelijk en gegarandeerd. Bij de bedrijven van SNL Group zijn onze mensen gefocust op de hoogst maakbare kwaliteit. Van idee tot montage.

Hiervoor hebben we, naast uiteraard de officiële standaarden, additioneel een interne kwaliteitsoperatie: SQG, SNL Quality Guarantee. Wij bouwen in elk stadium zelf ontwikkelde kwaliteitscontroles in, gebaseerd op de strengste Europese normering en eisen en onze jarenlange specialistische ervaring.

Deze SQG kwaliteitscontroles gaan verder. Omdat we absoluut zeker willen zijn. Voor onszelf, maar vooral voor u en de continuïteit van uw processen. Zo bouwen we met SQG aan extra zekerheid, betrouwbaarheid en aan de relatie met u.

Bij SNL Group staat alles in het teken van het hoogste kwaliteitsniveau. Dit neemt niet weg dat het soms iets anders kan lopen dan vooraf gedacht of gepland. Uiteindelijk blijft alles natuurlijk in belangrijke mate mensenwerk.

Als er zich onverwachte of ongewenste vraagstukken voordoen, schakelen wij direct. Zo, dat onvoorwaardelijk aan de beoogde kwaliteitseisen wordt voldaan. Binnen de gestelde termijn, binnen het budget.

De procescontinuïteit in uw organisatie is gegarandeerd. Daar kunt u ons elke dag op aanspreken, daar kunt u op rekenen. Want ook dit valt bij ons onder SQG.

DISCRETIE wordt bij de bedrijven van SNL Group met hoofdletters geschreven, omdat ook dit in onze optiek onlosmakelijk verbonden is met de hoogst maakbare kwaliteit.

Lid Koninklijke Metaalunie Lid Koninklijke Metaalunie